Servicios

INFORMACIÓ PERMÍS DE CONDUIR 2021

L'organisme encarregat d'expedir els permisos de conduir en el territori espanyol és la DGT. Per a poder obtenir-ho, els aspirants a conductors han de superar un examen teòric i un altre pràctic. Mitjançant aquestes proves, l'organisme garanteix que tots els conductors tinguen una educació viària de qualitat, augmentant així la seguretat dels altres conductors i vianants.

Depenent del tipus de permís de conduir, el contingut i l'avaluació de les proves teòriques i pràctiques pot variar. Per exemple, per al permís de conduir tipus B, consta d'un examen teòric de 30 preguntes d'opció múltiple i d'un examen pràctic d'aproximadament 30 minuts. Depenent de la quantitat de faltes i/o de la gravetat de les mateixes el resultat serà APTE o NO APTE. Aquests resultats es podran consultar a través de la seu electrònica introduint el seu DNI, data de naixement i la categoria de permís de conduir de la qual s'examina.

Per a poder realitzar aquestes proves, s'ha de realitzar una sol·licitud prèvia. En el següent enllaç es troba tota la informació respecte al permís de conduir i les mesures de seguretat enfront del COVID-19:

DGT

[node:field_lugar:value]