Servicios

Memòria Policia Local de Vinaròs any 2017

noticies

L’any 2017 ha vingut marcat significativament per un salt qualitatiu i quantitatiu en la labor de la Policia Local de Vinaròs, marcat de forma clara per la incorporació de la nostra policia en el sistema VioGén, Sistema de Seguiment Integral en els casos de Violència de Gènere. Això ha suposat la posada en marxa d’un protocol de col·laboració amb la Guàrdia Civil de Vinaròs en esta matèria i de la constitució d’una Taula de Coordinació entre ambdós cossos policials.

Cal destacar la realització per part de components de la Policia Local, de xarrades sobre l’ús de les xarxes socials i bulling en els diferents centres educatius de la localitat, arribant les xarrades a més de 1.200 alumnes. En el mateix sentit s’ha continuat amb les xarrades que veníem duent a terme anys arrere sobre Educació Viària, als alumnes de 3r i 6t de Primària, portant la formació a més de 600 alumnes.

Destacar durant l’any 2017 la realització de més de 230 controls de Seguretat Viària (alcoholèmia, drogues, cinturó de seguretat, SRI, documentación,…) , aspecte este en què s’ha posat molta atenció, a fi d’evitar que es conduïsca davall la influència d’alcohol o havent ingerit drogues en l’organisme.

L’acostament al ciutadà s’ha materialitzat en l’adaptació de la nostra policia a les tecnologies de la informació i la comunicació a través de la pàgina web i el nostre perfil en Twitter, amb més de 400 twits i més de 23.600 visites al perfil de la Policia Local durant l’any 2017.

En definitiva, en la memòria que s’adjunta es donen a conéixer a la ciutadania una estadística dels servicis realitzats per la Policia Local, donant a conéixer també els resultats en diferents campanyes de trafique efectuades i la formació realitzada pels components de la unitat, sent esta un pilar important per a continuar oferint un servici professional i de qualitat a la ciutadania de Vinaròs.