Servicios

Menors

INTERVENCIONS AMB MENORS

La minoria d’edat comprèn tota la infància i tot o part de l’adolescència.

Protecció del menor:

 • Possibles abusos al menor
 • Presumptes maltractaments al menor
 • Localització de menors extraviats
 • Requeriments de serveis socials
 • Mediació entre pares i menors
 • Assistència al menor com a víctima de qualsevol delicte
 • Absentisme escolar

Responsabilitat del menor:

 • Actes de gamberrisme i vandalisme
 • Violència en centres escolars (“bullying”)
 • Instrucció d’atestats a Fiscalia de Menors
 • Mediació en conflictes entre menors
 • Tinença i consum de drogues per menors

Telèfon del menor  24 hores:

900 100 033

112  emergències.

INTECO: 
Instituto Nacional de Tecnologías de la Información 

XARXES SOCIALS I CIBERBULLYING

Mitjançant la realització d’aquestes xerrades-ponències es pretén proporcionar a l’alumnat d’un major coneixement en l’àmbit de les relacions a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC), desenvolupant per a això les següents accions:

 1. Conèixer des d’una perspectiva general les xarxes socials i de forma més concreta les principals normes d’ús de les mateixes, posant l’accent en la correcta utilització de les dades personals i la privacitat en les mateixes, reflexionant sobre els conceptes d’intimitat personal i privacitat.
 2. Fomentar la responsabilitat dels joves usuaris de les xarxes socials mostrant els avantatges i desavantatges del seu ús, així com una sèrie de recomanacions a tenir en compte a l’hora de publicar continguts, navegar, contactar amb altres usuaris i davant qualsevol situació de risc.
 3. Afavorir la comprensió dels alumnes en relació a l’adequat ús de la webcam, donant a conèixer alguns consells i advertiments per evitar possibles inconvenients derivats de la seua utilització.
 4. Facilitar informació general als menors i joves sobre els avantatges, riscos i inconvenients més importants que es poden presentar amb l’ús d’Internet. Promoure el debat entre els alumnes sobre l’ús saludable de les TIC, els seus perills i desavantatges.
 5. Riscos associats a la noves tecnologies i a la utilització de les xarxes socials com poden ser el ciberbullying o ciberassetjament, el grooming, el sexting, etc.
 6. Desenvolupar el concepte de ciberbullying amb la finalitat d’acostar als alumnes a una millor comprensió d’aquesta problemàtica, explicant les seues característiques, formes d’efectuar-ho, gravetat i conseqüències del mateix.
 7. Sensibilitzar i orientar a l’alumnat, ja siga testimoni o víctima, davant una situació de ciberbullying, inculcant la necessitat de comunicar i sol·licitar ajuda als pares, professors, policia o un adult de confiança quan es produïxca un fet d’aquesta índole.
 8. Afavorir el desenvolupament d’actituds de respecte, empatia i comportament prosocial entre l’alumnat