Servicios

Convivència ciutadana

L’activitat denominada Convivència Ciutadana pretén fomentar en l’alumnat una sèrie de comportaments i hàbits cívics. Per a poder dur a terme aquest propòsit, es desenvolupa l’acostament de l’alumnat a les ordenances municipals que existeixen a Vinaròs y que fan referència a això, així com normes de convivència i infraccions a la Llei de Seguretat Ciutadana (Llei Orgànica 4/2015). Els objectius que es desenvolupen són:

  • Fomentar en l’alumnat el desenvolupament d’hàbits de comportament apropiats com a usuaris de la vies públiques i els espais comuns
  • Desenvolupar un sistema de valors en el qual estiguen presents el respecte a la resta de persones en les vies de circulació i l’ús responsable de les mateixes
  • Afavorir el respecte a les normes i senyals dins d’un marc de convivència comuna com són els carrers i les places dels pobles i ciutats
  • Fomentar actituds per a un ús racional, equilibrat i eficient dels recursos posats a la nostra disposició en la nostra vida diària